Úspory na chladení, svetlo v interiéri

Prehrievanie budov je každým rokom horúcou témou ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
Každé okno v budove prepúšťa veľké množstvo slnečného žiarenia, ktoré v interiéroch vyniká. Ale slnečné žiarenie okrem viditeľného svetla obsahuje ultrafialové žiarenie (UV) a infračervené žiarenie, ktoré poškodzujú interiér a prenášajú teplo. Spoločnosť 3M ako jediná na svete ponúka jedinečné riešenie pre okná, ktoré vpustí do interiérov svetlo a zároveň významne eliminuje teplo aj UV žiarenie.

Investícia s návratnosťou

Účinnosť fólie 3M Prestige na skle nie je vôbec náročné zmerať. Najjednoduchší test je laserom odmerať teplotu na predmete umiestnenom za oknom s fóliou a bez fólie. Rozdiel vie byť až 19 stupňov pri prehriatí umiestneného predmetu za bežným dvojsklom. Akú veľkú úsporu však takéto riešenie prinesie celej budove nie je také jednoduché zodpovedať. Teplo v budovách totiž vzniká z mnohých zdrojov. Nepreniká do interiérov len cez okná, ale aj cez fasády, konštrukcie a v neposlednom rade vzniká aj priamo v interiéroch používaním počítačov, tlačiarní a iných zariadení. Pri realizácii mnohých inštalácií na Slovensku sme sa v priemere pohybovali najčastejšie v rozpätí návratnosti 3-5 rokov, pri dnešných cenách energií aj omnoho skôr. Záruka na materiál 3M Prestige je 10-ročná a tá sa týka nielen fólie ako takej, ale aj jej účinnosti, na čo nepozná konkurencia odpoveď. Životnosť 3M Prestige sme otestovali v praxi aj na Slovensku a parameter 10 rokov z hľadiska stálosti a funkčnosti tento materiál výrazne prekračuje.