Úsporne, ekologicky a s certifikátom

Globálne otepľovanie je už dnes realitou a emisivita budov je významný faktor pri zvyšovaní teploty atmosféry. Ochladzovanie interiérov je tak témou ekologickou a pri dnešných cenách energií aj témou ekonomickou. Spektrálne selektívny film z hľadiska svojej životnosti a účinnosti predstavuje ekologické, pasívne riešenie pre emisivitu budov, čo vieme doložiť aj EPD certifikátom (Enviromental Product Declaration) v súlade s ISO14025 a EN15804.
3M Prestige dokáže významne znížiť nielen náklady na chladenie, ale aj na technickú prevádzku a servis klimatizácie, prípadne znížiť teplotu v interiéroch na prijateľnú úroveň tak, že nie je potrebná inštalácia klimatizácie, hlavne pri starších budovách.
Často sa nás zákazníci pýtajú, čo s teplom v zimných mesiacoch?
To pozitívne ovplyvňuje vykurovanie budov.

Použite tento QR kód na priame prepojenie na stránku 
www.environdec.com